Retningslinjer for UZIN UTZ

Med vores stadig stærkere markedsposition vokser vores ansvar over for forretningspartnere, aktionærer, ansatte og offentligheden. For at imødekomme dette ansvar og et stadig mere komplekst regulatorisk miljø, bør vores overholdelsesretningslinjer ikke kun tilbyde en juridisk, men også en etisk orientering.

Du kan finde disse grundlæggende og bindende regler for vores adfærd inden for UZIN UTZ og over for vores forretningspartnere, aktionærer og offentligheden på følgende link:

Retningslinjer

Lægningssystemer til afretningslag, gulvebelægning og trægulve

Maskiner og specialværktøj til forberedelse af undergulv og lægning af gulvbelægninger

Komplet produktsortiment til lægning, renovering og vedligeholdelse af trægulve

Epoxygulve med passion for design

Læggesystemer til klinker og natursten

Kvalitetsværktøjer til maling, spartling og gipsplader